New characters in Unicode 5.1.0

As a follow up to the previous post, here are the 1624 new characters in Unicode version 5.1.0, as extracted from DerivedAge.txt. Can you see them all? The links go to Alan Wood’s Unicode test pages (test) and the Unicode 5.1.0 character charts (chart), both for the whole character block.

Greek and Coptic [0370–03FF] +7 (test · chart)
Ͱ ͱ Ͳ ͳ Ͷ ͷ Ϗ

Cyrillic [0400–04FF] +1 (test · chart)
҇
҇

Cyrillic Supplement [0500–052F] +16 (test · chart)
Ԕ ԕ Ԗ ԗ Ԙ ԙ Ԛ ԛ Ԝ ԝ Ԟ ԟ Ԡ ԡ Ԣ ԣ

Arabic [0600–06FF] +15 (test · chart)
؆ ؇ ؈ ؉ ؊ ؕ ؖ ؗ ؘ ػ ؼ ؽ ؾ ؿ

Arabic Supplement [0750–077F] +18 (test · chart)
ݮ ݯ ݰ ݱ ݲ ݳ ݴ ݵ ݶ ݷ ݸ ݹ ݺ ݻ ݼ ݽ ݾ ݿ

Devanagari [0900–097F] +2 (test · chart)
ॱ ॲ

Gurmukhi [0A00–0A7F] +2 (test · chart)
ੑ ੵ

Oriya [0B00–0B7F] +3 (test · chart)
ୄ ୢ ୣ

Tamil [0B80–0BFF] +1 (test · chart)

Telugu [0C00–0C7F] +13 (test · chart)
ఽ ౘ ౙ ౢ ౣ ౸ ౹ ౺ ౻ ౼ ౽ ౾ ౿

Malayalam [0D00–0D7F] +17 (test · chart)
ഽ ൄ ൢ ൣ ൰ ൱ ൲ ൳ ൴ ൵ ൹ ൺ ൻ ർ ൽ ൾ ൿ

Tibetan [0F00–0FFF] +6 (test · chart)
ཫ ཬ ࿎ ࿒ ࿓ ࿔

Myanmar [1000–109F] +78 (test · chart)
ဢ ဨ ါ ဳ ဴ ဵ ် ျ ြ ွ ှ ဿ ၚ ၛ ၜ ၝ ၞ ၟ ၠ ၡ ၢ ၣ ၤ ၥ ၦ ၧ ၨ ၩ ၪ ၫ ၬ ၭ ၮ ၯ ၰ ၱ ၲ ၳ ၴ ၵ ၶ ၷ ၸ ၹ ၺ ၻ ၼ ၽ ၾ ၿ ႀ ႁ ႂ ႃ ႄ ႅ ႆ ႇ ႈ ႉ ႊ ႋ ႌ ႍ ႎ ႏ ႐ ႑ ႒ ႓ ႔ ႕ ႖ ႗ ႘ ႙ ႞ ႟

Mongolian [1800–18AF] +1 (test · chart)

Sundanese [1B80–1BBF] =55 (test · chart)
ᮀ ᮁ ᮂ ᮃ ᮄ ᮅ ᮆ ᮇ ᮈ ᮉ ᮊ ᮋ ᮌ ᮍ ᮎ ᮏ ᮐ ᮑ ᮒ ᮓ ᮔ ᮕ ᮖ ᮗ ᮘ ᮙ ᮚ ᮛ ᮜ ᮝ ᮞ ᮟ ᮠ ᮡ ᮢ ᮣ ᮤ ᮥ ᮦ ᮧ ᮨ ᮩ ᮪ ᮮ ᮯ ᮰ ᮱ ᮲ ᮳ ᮴ ᮵ ᮶ ᮷ ᮸ ᮹

Lepcha [1C00–1C4F] =74 (test · chart)
ᰀ ᰁ ᰂ ᰃ ᰄ ᰅ ᰆ ᰇ ᰈ ᰉ ᰊ ᰋ ᰌ ᰍ ᰎ ᰏ ᰐ ᰑ ᰒ ᰓ ᰔ ᰕ ᰖ ᰗ ᰘ ᰙ ᰚ ᰛ ᰜ ᰝ ᰞ ᰟ ᰠ ᰡ ᰢ ᰣ ᰤ ᰥ ᰦ ᰧ ᰨ ᰩ ᰪ ᰫ ᰬ ᰭ ᰮ ᰯ ᰰ ᰱ ᰲ ᰳ ᰴ ᰵ ᰶ ᰷ ᰻ ᰼ ᰽ ᰾ ᰿ ᱀ ᱁ ᱂ ᱃ ᱄ ᱅ ᱆ ᱇ ᱈ ᱉ ᱍ ᱎ ᱏ

Ol Chiki [1C50–1C7F] =48 (test · chart)
᱐ ᱑ ᱒ ᱓ ᱔ ᱕ ᱖ ᱗ ᱘ ᱙ ᱚ ᱛ ᱜ ᱝ ᱞ ᱟ ᱠ ᱡ ᱢ ᱣ ᱤ ᱥ ᱦ ᱧ ᱨ ᱩ ᱪ ᱫ ᱬ ᱭ ᱮ ᱯ ᱰ ᱱ ᱲ ᱳ ᱴ ᱵ ᱶ ᱷ ᱸ ᱹ ᱺ ᱻ ᱼ ᱽ ᱾ ᱿

Combining Diacritical Marks Supplement [1DC0–1DFF] +28 (test · chart)
᷋ ᷌ ᷍ ᷎ ᷏ ᷐ ᷑ ᷒ ᷓ ᷔ ᷕ ᷖ ᷗ ᷘ ᷙ ᷚ ᷛ ᷜ ᷝ ᷞ ᷟ ᷠ ᷡ ᷢ ᷣ ᷤ ᷥ ᷦ

Latin Extended Additional [1E00–1EFF] +10 (test · chart)
ẜ ẝ ẞ ẟ Ỻ ỻ Ỽ ỽ Ỿ ỿ

General Punctuation [2000–206F] +1 (test · chart)

Superscripts and Subscripts [2070–209F] +1 (test · chart)

Letterlike Symbols [2100–214F] +1 (test · chart)

Number Forms [2150–218F] +4 (test · chart)
ↅ ↆ ↇ ↈ

Miscellaneous Symbols [2600–26FF] +15 (test · chart)
⚝ ⚳ ⚴ ⚵ ⚶ ⛀ ⛁ ⛂ ⛃

Miscellaneous Mathematical Symbols-A [27C0–27EF] +5 (test · chart)
⟌ ⟬ ⟭ ⟮ ⟯

Miscellaneous Symbols and Arrows [2B00–2BFF] +51 (test · chart)
⬛ ⬜ ⬝ ⬞ ⬟ ⬤ ⬥ ⬦ ⬧ ⬨ ⬩ ⬪ ⬫ ⬬ ⬭ ⬮ ⬯ ⬰ ⬱ ⬲ ⬳ ⬴ ⬵ ⬶ ⬷ ⬸ ⬹ ⬺ ⬻ ⬼ ⬽ ⬾ ⬿ ⭀ ⭁ ⭂ ⭃ ⭄ ⭅ ⭆ ⭇ ⭈ ⭉ ⭊ ⭋ ⭌ ⭐ ⭑ ⭒ ⭓ ⭔

Latin Extended-C [2C60–2C7F] +12 (test · chart)
Ɑ Ɱ Ɐ ⱱ Ⱳ ⱳ ⱸ ⱹ ⱺ ⱻ ⱼ ⱽ

Cyrillic Extended-A [2DE0–2DFF] =32 (test · chart)
ⷠ ⷡ ⷢ ⷣ ⷤ ⷥ ⷦ ⷧ ⷨ ⷩ ⷪ ⷫ ⷬ ⷭ ⷮ ⷯ ⷰ ⷱ ⷲ ⷳ ⷴ ⷵ ⷶ ⷷ ⷸ ⷹ ⷺ ⷻ ⷼ ⷽ ⷾ ⷿ

Supplemental Punctuation [2E00–2E7F] +23 (test · chart)
⸘ ⸙ ⸚ ⸛ ⸞ ⸟ ⸠ ⸡ ⸢ ⸣ ⸤ ⸥ ⸦ ⸧ ⸨ ⸩ ⸪ ⸫ ⸬ ⸭ ⸮ ⸯ ⸰

Bopomofo [3100–312F] +1 (test · chart)

CJK Strokes [31C0–31EF] +20 (test · chart)
㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣

CJK Unified Ideographs [4E00–9FFF] +8 (test · chart)
龼 龽 龾 龿 鿀 鿁 鿂 鿃

Vai [A500–A63F] =300 (test · chart)
ꔀ ꔁ ꔂ ꔃ ꔄ ꔅ ꔆ ꔇ ꔈ ꔉ ꔊ ꔋ ꔌ ꔍ ꔎ ꔏ ꔐ ꔑ ꔒ ꔓ ꔔ ꔕ ꔖ ꔗ ꔘ ꔙ ꔚ ꔛ ꔜ ꔝ ꔞ ꔟ ꔠ ꔡ ꔢ ꔣ ꔤ ꔥ ꔦ ꔧ ꔨ ꔩ ꔪ ꔫ ꔬ ꔭ ꔮ ꔯ ꔰ ꔱ ꔲ ꔳ ꔴ ꔵ ꔶ ꔷ ꔸ ꔹ ꔺ ꔻ ꔼ ꔽ ꔾ ꔿ ꕀ ꕁ ꕂ ꕃ ꕄ ꕅ ꕆ ꕇ ꕈ ꕉ ꕊ ꕋ ꕌ ꕍ ꕎ ꕏ ꕐ ꕑ ꕒ ꕓ ꕔ ꕕ ꕖ ꕗ ꕘ ꕙ ꕚ ꕛ ꕜ ꕝ ꕞ ꕟ ꕠ ꕡ ꕢ ꕣ ꕤ ꕥ ꕦ ꕧ ꕨ ꕩ ꕪ ꕫ ꕬ ꕭ ꕮ ꕯ ꕰ ꕱ ꕲ ꕳ ꕴ ꕵ ꕶ ꕷ ꕸ ꕹ ꕺ ꕻ ꕼ ꕽ ꕾ ꕿ ꖀ ꖁ ꖂ ꖃ ꖄ ꖅ ꖆ ꖇ ꖈ ꖉ ꖊ ꖋ ꖌ ꖍ ꖎ ꖏ ꖐ ꖑ ꖒ ꖓ ꖔ ꖕ ꖖ ꖗ ꖘ ꖙ ꖚ ꖛ ꖜ ꖝ ꖞ ꖟ ꖠ ꖡ ꖢ ꖣ ꖤ ꖥ ꖦ ꖧ ꖨ ꖩ ꖪ ꖫ ꖬ ꖭ ꖮ ꖯ ꖰ ꖱ ꖲ ꖳ ꖴ ꖵ ꖶ ꖷ ꖸ ꖹ ꖺ ꖻ ꖼ ꖽ ꖾ ꖿ ꗀ ꗁ ꗂ ꗃ ꗄ ꗅ ꗆ ꗇ ꗈ ꗉ ꗊ ꗋ ꗌ ꗍ ꗎ ꗏ ꗐ ꗑ ꗒ ꗓ ꗔ ꗕ ꗖ ꗗ ꗘ ꗙ ꗚ ꗛ ꗜ ꗝ ꗞ ꗟ ꗠ ꗡ ꗢ ꗣ ꗤ ꗥ ꗦ ꗧ ꗨ ꗩ ꗪ ꗫ ꗬ ꗭ ꗮ ꗯ ꗰ ꗱ ꗲ ꗳ ꗴ ꗵ ꗶ ꗷ ꗸ ꗹ ꗺ ꗻ ꗼ ꗽ ꗾ ꗿ ꘀ ꘁ ꘂ ꘃ ꘄ ꘅ ꘆ ꘇ ꘈ ꘉ ꘊ ꘋ ꘌ ꘍ ꘎ ꘏ ꘐ ꘑ ꘒ ꘓ ꘔ ꘕ ꘖ ꘗ ꘘ ꘙ ꘚ ꘛ ꘜ ꘝ ꘞ ꘟ ꘠ ꘡ ꘢ ꘣ ꘤ ꘥ ꘦ ꘧ ꘨ ꘩ ꘪ ꘫ

Cyrillic Extended-B [A640–A69F] =78 (test · chart)
Ꙁ ꙁ Ꙃ ꙃ Ꙅ ꙅ Ꙇ ꙇ Ꙉ ꙉ Ꙋ ꙋ Ꙍ ꙍ Ꙏ ꙏ Ꙑ ꙑ Ꙓ ꙓ Ꙕ ꙕ Ꙗ ꙗ Ꙙ ꙙ Ꙛ ꙛ Ꙝ ꙝ Ꙟ ꙟ Ꙣ ꙣ Ꙥ ꙥ Ꙧ ꙧ Ꙩ ꙩ Ꙫ ꙫ Ꙭ ꙭ ꙮ ꙯ ꙰ ꙱ ꙲ ꙳ ꙼ ꙽ ꙾ ꙿ Ꚁ ꚁ Ꚃ ꚃ Ꚅ ꚅ Ꚇ ꚇ Ꚉ ꚉ Ꚋ ꚋ Ꚍ ꚍ Ꚏ ꚏ Ꚑ ꚑ Ꚓ ꚓ Ꚕ ꚕ Ꚗ ꚗ

Modifier Tone Letters [A700–A71F] +5 (test · chart)
ꜛ ꜜ ꜝ ꜞ ꜟ

Latin Extended-D [A720–A7FF] +112 (test · chart)
Ꜣ ꜣ Ꜥ ꜥ Ꜧ ꜧ Ꜩ ꜩ Ꜫ ꜫ Ꜭ ꜭ Ꜯ ꜯ ꜰ ꜱ Ꜳ ꜳ Ꜵ ꜵ Ꜷ ꜷ Ꜹ ꜹ Ꜻ ꜻ Ꜽ ꜽ Ꜿ ꜿ Ꝁ ꝁ Ꝃ ꝃ Ꝅ ꝅ Ꝇ ꝇ Ꝉ ꝉ Ꝋ ꝋ Ꝍ ꝍ Ꝏ ꝏ Ꝑ ꝑ Ꝓ ꝓ Ꝕ ꝕ Ꝗ ꝗ Ꝙ ꝙ Ꝛ ꝛ Ꝝ ꝝ Ꝟ ꝟ Ꝡ ꝡ Ꝣ ꝣ Ꝥ ꝥ Ꝧ ꝧ Ꝩ ꝩ Ꝫ ꝫ Ꝭ ꝭ Ꝯ ꝯ ꝰ ꝱ ꝲ ꝳ ꝴ ꝵ ꝶ ꝷ ꝸ Ꝺ ꝺ Ꝼ ꝼ Ᵹ Ꝿ ꝿ Ꞁ ꞁ Ꞃ ꞃ Ꞅ ꞅ Ꞇ ꞇ ꞈ ꞉ ꞊ Ꞌ ꞌ ꟻ ꟼ ꟽ ꟾ ꟿ

Saurashtra [A880–A8DF] =81 (test · chart)
ꢀ ꢁ ꢂ ꢃ ꢄ ꢅ ꢆ ꢇ ꢈ ꢉ ꢊ ꢋ ꢌ ꢍ ꢎ ꢏ ꢐ ꢑ ꢒ ꢓ ꢔ ꢕ ꢖ ꢗ ꢘ ꢙ ꢚ ꢛ ꢜ ꢝ ꢞ ꢟ ꢠ ꢡ ꢢ ꢣ ꢤ ꢥ ꢦ ꢧ ꢨ ꢩ ꢪ ꢫ ꢬ ꢭ ꢮ ꢯ ꢰ ꢱ ꢲ ꢳ ꢴ ꢵ ꢶ ꢷ ꢸ ꢹ ꢺ ꢻ ꢼ ꢽ ꢾ ꢿ ꣀ ꣁ ꣂ ꣃ ꣄ ꣎ ꣏ ꣐ ꣑ ꣒ ꣓ ꣔ ꣕ ꣖ ꣗ ꣘ ꣙

Kayah Li [A900–A92F] =48 (test · chart)
꤀ ꤁ ꤂ ꤃ ꤄ ꤅ ꤆ ꤇ ꤈ ꤉ ꤊ ꤋ ꤌ ꤍ ꤎ ꤏ ꤐ ꤑ ꤒ ꤓ ꤔ ꤕ ꤖ ꤗ ꤘ ꤙ ꤚ ꤛ ꤜ ꤝ ꤞ ꤟ ꤠ ꤡ ꤢ ꤣ ꤤ ꤥ ꤦ ꤧ ꤨ ꤩ ꤪ ꤫ ꤬ ꤭ ꤮ ꤯

Rejang [A930–A95F] =37 (test · chart)
ꤰ ꤱ ꤲ ꤳ ꤴ ꤵ ꤶ ꤷ ꤸ ꤹ ꤺ ꤻ ꤼ ꤽ ꤾ ꤿ ꥀ ꥁ ꥂ ꥃ ꥄ ꥅ ꥆ ꥇ ꥈ ꥉ ꥊ ꥋ ꥌ ꥍ ꥎ ꥏ ꥐ ꥑ ꥒ ꥓ ꥟

Cham [AA00–AA5F] =83 (test · chart)
ꨀ ꨁ ꨂ ꨃ ꨄ ꨅ ꨆ ꨇ ꨈ ꨉ ꨊ ꨋ ꨌ ꨍ ꨎ ꨏ ꨐ ꨑ ꨒ ꨓ ꨔ ꨕ ꨖ ꨗ ꨘ ꨙ ꨚ ꨛ ꨜ ꨝ ꨞ ꨟ ꨠ ꨡ ꨢ ꨣ ꨤ ꨥ ꨦ ꨧ ꨨ ꨩ ꨪ ꨫ ꨬ ꨭ ꨮ ꨯ ꨰ ꨱ ꨲ ꨳ ꨴ ꨵ ꨶ ꩀ ꩁ ꩂ ꩃ ꩄ ꩅ ꩆ ꩇ ꩈ ꩉ ꩊ ꩋ ꩌ ꩍ ꩐ ꩑ ꩒ ꩓ ꩔ ꩕ ꩖ ꩗ ꩘ ꩙ ꩜ ꩝ ꩞ ꩟

Combining Half Marks [FE20–FE2F] +3 (test · chart)
︤ ︥ ︦

Ancient Symbols [10190–101CF] =12 (test · chart)
𐆐 𐆑 𐆒 𐆓 𐆔 𐆕 𐆖 𐆗 𐆘 𐆙 𐆚 𐆛

Phaistos Disc [101D0–101FF] =46 (test · chart)
𐇐 𐇑 𐇒 𐇓 𐇔 𐇕 𐇖 𐇗 𐇘 𐇙 𐇚 𐇛 𐇜 𐇝 𐇞 𐇟 𐇠 𐇡 𐇢 𐇣 𐇤 𐇥 𐇦 𐇧 𐇨 𐇩 𐇪 𐇫 𐇬 𐇭 𐇮 𐇯 𐇰 𐇱 𐇲 𐇳 𐇴 𐇵 𐇶 𐇷 𐇸 𐇹 𐇺 𐇻 𐇼 𐇽

Lycian [10280–1029F] =29 (test · chart)
𐊀 𐊁 𐊂 𐊃 𐊄 𐊅 𐊆 𐊇 𐊈 𐊉 𐊊 𐊋 𐊌 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑 𐊒 𐊓 𐊔 𐊕 𐊖 𐊗 𐊘 𐊙 𐊚 𐊛 𐊜

Carian [102A0–102DF] =49 (test · chart)
𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯 𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿 𐋀 𐋁 𐋂 𐋃 𐋄 𐋅 𐋆 𐋇 𐋈 𐋉 𐋊 𐋋 𐋌 𐋍 𐋎 𐋏 𐋐

Lydian [10920–1093F] =27 (test · chart)
𐤠 𐤡 𐤢 𐤣 𐤤 𐤥 𐤦 𐤧 𐤨 𐤩 𐤪 𐤫 𐤬 𐤭 𐤮 𐤯 𐤰 𐤱 𐤲 𐤳 𐤴 𐤵 𐤶 𐤷 𐤸 𐤹 𐤿

Musical Symbols [1D100–1D1FF] +1 (test · chart)
𝄩

Mahjong Tiles [1F000–1F02F] =44 (test · chart)
🀀 🀁 🀂 🀃 🀄 🀅 🀆 🀇 🀈 🀉 🀊 🀋 🀌 🀍 🀎 🀏 🀐 🀑 🀒 🀓 🀔 🀕 🀖 🀗 🀘 🀙 🀚 🀛 🀜 🀝 🀞 🀟 🀠 🀡 🀢 🀣 🀤 🀥 🀦 🀧 🀨 🀩 🀪 🀫

Domino Tiles [1F030–1F09F] =100 (test · chart)
🀰 🀱 🀲 🀳 🀴 🀵 🀶 🀷 🀸 🀹 🀺 🀻 🀼 🀽 🀾 🀿 🁀 🁁 🁂 🁃 🁄 🁅 🁆 🁇 🁈 🁉 🁊 🁋 🁌 🁍 🁎 🁏 🁐 🁑 🁒 🁓 🁔 🁕 🁖 🁗 🁘 🁙 🁚 🁛 🁜 🁝 🁞 🁟 🁠 🁡 🁢 🁣 🁤 🁥 🁦 🁧 🁨 🁩 🁪 🁫 🁬 🁭 🁮 🁯 🁰 🁱 🁲 🁳 🁴 🁵 🁶 🁷 🁸 🁹 🁺 🁻 🁼 🁽 🁾 🁿 🂀 🂁 🂂 🂃 🂄 🂅 🂆 🂇 🂈 🂉 🂊 🂋 🂌 🂍 🂎 🂏 🂐 🂑 🂒 🂓

That’s all!

Annonser

Unicode 5.1.0

Unicode 5.1.0 was released on the fourth this month. There’s still lots more scripts and repertoires to cover, but for me a few notable additions were made in this revision, for example…

Devanagari

 • u0971 DEVANAGARI SIGN HIGH SPACING DOT — though I’d rather use the common dot/full stop (u002E, ‘.’) in a specific language/script environment
 • u0972 DEVANAGARI LETTER CANDRA A

Miscellaneous symbols

 • u26B3 CERES
 • u26B4 PALLAS
 • u26B5 JUNO
 • u26B6 VESTA
 • u26B7 CHIRON
 • u26B8 BLACK MOON LILITH
 • u26B9 SEXTILE
 • u26BA SEMISEXTILE
 • u26BB QUINCUNX
 • u26BC SESQUIQUADRATE

Supplemental punctuation

 • u2E28 LEFT DOUBLE PARENTHESIS
 • u2E29 RIGHT DOUBLE PARENTHESIS
 • u2E2A TWO DOTS OVER ONE DOT PUNCTUATION
 • u2E2B ONE DOT OVER TWO DOTS PUNCTUATION
 • u2E2D FIVE DOT MARK

A small hooray for the additional punctuation marks (though they could have been handled as alternative glyphs) and a big hooray for the astrological symbols, now, where’s the rest!? :mrgreen:

An Astrological Font

I would like to learn to make a font, or rather several. Here are some of my astro-logical (‘stellar logic’!) thoughts.

Basically, I want to
• Learn and practise making fonts and art
• Have more free/open fonts available
• Be able to choose between different glyphs of the same symbol character
• Be able to use it for classical and modern “Western”, “Chinese” and “Indic/Vedic” astrology (because of my non-knowledge I’d probably prioritise the Latin Western and Devanagari Indic, and as time and knowledge permits continue with CJK, Tibetan, &c. — now, if these thoughts ever come to fruition that is)

Styles
• Normal / Book
• Bold
• Italic / Cursive / Script
• Mono
• Narrow / Condensed
• Wide
• Fraktur

Features
• Graphite (free/open)
• OpenType
• AAT

Coverage
• Numerals (Arabic, CJK, Devanagari, Latin, “Roman”, &c.)
• Letters, a few (Devanagari, Latin, &c.)
• Signs (both abstract and concrete, as well as something in-between)
• Planets
• Aspects
• Phases of the Moon (incl. rotated variants depending on latitude)
• Elements
• Asterisms
• Various other symbols

Other
• Free/open license (OFL, GPL+font, or similar)
• Only use free/open software in creating the font(s)

Autumn Navaratri 2007

The festivities of the Goddess’ Nine Nights.

Navaratri (or Navaratra or Durga puja) is celebrated twice a year, during the onset of Summer and the onset of Winter. For nine nights the auspicious divine Mother is held sovereign of one’s heart. In September/October during the Lunar month of Ashvin. More specifically during its bright forthnight. (The bright half (shukla paksh) of any lunar month is the forth night leading to and ending with the full Moon.) That is, it is celebrated just as the Moon is new.

The month of Ashvin is named after the nakshatra Ashvini. Ashvini constitutes the first part, a little more than ten degrees, of Aries in the sky. It often has the symbol of a horse—or just its head.

I believe nakshatra is called asterism or lunar mansion in English, though the word of Sanskrit origin is more common. Nakshatras are important in jyotish, or Vedic/Indian astrology, the nakshatra in which the Moon resides when you are born are said to be your birth sign. Which may be contrasted with the Western astrology wherein your birth sign signifies in which Zodiacal sign the Sun resided when you were born.

Just exactly how and when Navaratri is celebrated differs in a variety of ways, the outlines I describe here below are just my own conclusions of low understanding. May the Mother of all bless my ignorance.

It appears to me a common way is to worship the Goddess with all you have for nine nights, beginning on day the first and ending on the tenth. The first three (lunar) days are held to the wildly terrible and destructive aspect of Durga that is Mahakali. The other set of three days is held to the gentle and prosperous form of Durga that is Mahalakshmi. So the third set of three days is held to the wise and knowledgable Durga that is Mahasarasvati. And lastly comes the celebration.

Kali destroys the ego, habits and tendencies, as well as protecting your spiritual Self. Lakshmi gives joy and prosperity, letting the capacity of your spiritual Self grow. Sarasvati gives knowledge and wisdom of divine character, may your spiritual Self attend higher planes. During the tenth day of Navaratri the conclusion of this struggle with your Self in three acts is celebrated. Victory to Durga!, victory to Rama!, and victory to you! in your respective fights with the “demons” of the Self. Jay!, jay!, jay!

In the path towards enlightening (for those thusly concerned) Mahakali Mata utterly destroys your basic earthen desires and instincts, emptying you. Whereupon Mahasarasvati Mata fills you with pleasures of spiritual growth. Mahasarasvati Mata comes forth with divine wisdom, and what do I know may it so be you are enlightened, what ever that may be. During the tenth day of the Navaratri this enlightenment is celebrated.

N. B. The Lunar and Solar days are not in synch, alas any Solar day may have one or two Lunar days, and any Lunar day may have one or two Solar days. For practical reasons the Solar day is said to “have” the Lunar day which is in effect on sunrise, which means that in a calendar any two consecutive Solar days may share the same Lunar day or miss one between themselves (meaning the former Solar day “contains” two Lunar ones).

Lunar day one. “Ashvin shukla paksh pratipada
The first of three days devoted to Durga/Kali.

Lunar day two. “Ashvin shukla paksh duj/dvitiya
The second of three days devoted to Durga/Kali.

Lunar day three. “Ashvin shukla paksh tij/tritiya
The third of three days devoted to Durga/Kali.

Lunar day four. “Ashvin shukla paksh caturthi
The first of three days devoted to Lakshmi.

Lunar day five. “Ashvin shukla paksh panchmi
The second of three days devoted to Lakshmi. This day is also Lalita panchmi.

Lunar day six. “Ashvin shukla paksh shashthi
The third of three days devoted to Lakshmi.

Lunar day seven. “Ashvin shukla paksh ashtmi
The first of three days devoted to Sarasvati. This day is also Sarasvati pujan.

Lunar day eight. “Ashvin shukla paksh ashtmi
The second of three days devoted to Sarasvati. This day is also Durga ashtmi, Bhadrakali ashtmi, Sarasvati balidan.

Lunar day nine. “Ashvin shukla paksh navmi
The third of three days devoted to Sarasvati. This day is also Durga navmi, Sarasvati visarjan.

Lunar day ten. “Ashvin shukla paksh dashmi
This day is also Dashahra, Vijaya dashmi. Vijaya dashmi or Dashahra (commonly spelled Dusshera in English) is the concluding tenth day, the victory of Rama over Ravana.

Thus concluded.

jay Mata-di!

Words (in alphabetical order)
Ashvin (hi. आश्विन āśvin) ‘(the month of) Ashvin’
Ashvini (hi. अश्विनी aśvinī) ‘(the nakshatra) Ashvini’
ashtmi (hi. अष्टमी aṣtmī) ‘eigth (lunar day)’
caturthi (hi. चतुर्थी caturthī) ‘fourth (lunar day)’
jyotish (hi. ज्योतिष jyotiṣ) ‘(Vedic) astrology’
tij (hi. तीज) ‘third (lunar day)’
tritiya (hi. तृतीया tr̥tīyā) ‘third (lunar day)’
dashmi (hi. दशमी daśmī) ‘tenth (lunar day)’
dashahra (hi. दशहरा daśahrā) ‘destroyer of (Ravana’s) ten (heads)’
duj (hi. दूज dūj) ‘second (lunar day)’
dvitiya (hi. द्वितीया dvitīyā) ‘second (lunar day)’
nakshatra (hi. नक्षत्र nakṣatra) ‘asterism/lunar mansion’
navmi (hi. नवमी navmī) ‘ninth (lunar day)’
Navaratra (hi. नवरत्र navaratra) ‘nine days’
Navaratri (hi. नवरात्रि navaratri) ‘nine days’
panchmi (hi. पंचमी pañchmī) ‘fifth (lunar day)’
pujan (hi. पूजन pūjan) ‘worship’
pratipada (hi. प्रतिपदा pratipadā) ‘first (lunar day)’
balidan (hi. बलिदान balidān) ‘(to give) sacrifical gift’
visarjan (hi. विसर्जन visarjan) ‘conclusion (of worship/ceremony)’
shukla (hi. शुक्ल śukla) ‘bright’
shukla paksha (hi. शुक्ल पक्ष śukla pakṣ) ‘bright part (of the month)’
shashthi (hi. षष्ठी ṣaṣṭhī) ‘sixth (lunar day)’
saptami (hi. सप्तमी saptamī) ‘seventh (lunar day)’

Durgādvātriṃśannāmamālā

Alternativa namn och några olika stavningar

 • Durgādvātriṃśannāmamālā (Durga dvartrim san nama mala, Durga dwatrishan nama mala, Durga dvatrimshannama mal)
 • Durgādvātriṃśannāmavaliḥ (Durga dvatrim shan nama vali, Durga dvatrinshan nama valih)
 • Durgāmantra (Durga mantra)
 • engelska: 32 names of Durga; a garland of thirty two names of the goddess Durga; the rosary of the thirty-two names of Durga

Text

 • Ravin Bhalekar — tillgänglig som ”durgA dvAtriMshannAmAvalI (32 names)” i gif-, html-, itx-, pdf- och ps-format från Sanskrit documents
 • Vamakepha — tillgänglig som ”Mahamrtyunjaya+Gayatri+Durga Mantra” i pdf- och ps-format från Vamakephas hemsida

Ljud

 • Shree Maa² — tillgänglig som ”32 names of Durga” i mp3-format från Devi mandir
 • Swami Maitreyi¹ — tillgänglig som ”Mahamrtyunjaya+Gayatri+Durga Mantra” i mp3-format från Vamakephas hemsida
 • Swami Niranjanananda¹ — tillgänglig som ”32 Names of Durga” i wma-format från Yoga elements studio
 • Swami Satyananda³ — det cirkulerar en fri cd (delas ut som prasad) med detta mantra som spår ett; baserad på inspelningar från Frankrike 1968, finns även tillgänglig som lp och kassettband

En liten rolig detalj vad gäller namn:

¹ Kopplad till Swami Satyananda Saraswati (f. 1923, Indien)
² Kopplad till Swami Satyananda Saraswati (f. ?, USA)
³ Den Satyananda som nämns ovan i not 1

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला i devanāgarī, baserad på de textkällor som nämns ovan samt några stenciler vars ursprung jag inte känner.

॥ अथ दुर्गाद्वात्रिंशन्नाम (॰माला/वलिः) ॥

ओ३म् दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी ।
दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी ॥ १ ॥

दुर्गतोद्धरिणि दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा ।
दुर्गमज्ञानदा दुरगदैत्यलोकदवानला ॥ २ ॥

दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी ।
दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता ॥ ३ ॥

दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी ।
दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थास्वरूपिणी ॥ ४ ॥

दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी ।
दुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी ॥ ५ ॥

दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ।
नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया सुधी/मम मानवः ॥ ६ ॥

पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः ।

Durgādvātriṃśannāmamālā translittererad, baserad på devanāgarī-texten ovan.

// tatha durgādvātriṃśannāma (-mālā/valiḥ) //

om durgā durgārtiśamanī durgāpadvinivāriṇī /
durgamacchedinī durgasādhinī durganāśinī // 1 //

durgatoddhāriṇī durganihantrī durgamāpahā /
durgamajñānadā durgadaityalokadavānalā // 2 //

durgamā durgamālokā durgamātmasvarūpiṇī /
durgamārgapradā durgamavidyā durgamāśritā // 3 //

durgamajñānasaṃsthānā durgamadhyānabhāsinī /
durgamohā durgamagā durgamārthasvarūpiṇī // 4 //

durgamāsurasaṃhantrī durgamāyudhadhāriṇī /
durgamāṇgī durgamatā durgamyā durgameśvarī // 5 //

durgabhīmā durgabhāmā durgabhā durgadāriṇī /
nāmāvalimimāṃ yastu durgāyā sudhī/mama mānavaḥ // 6 //

paṭhet sarvabhayānmukto bhaviṣyati na saṃśayaḥ /

Durga dvatrinshan nama mala transkriberad, baserad på devanagaritexten ovan.

— tatha Durga dvatrinshan nama (mala/valih) —

(1) OM Durga Durgartishamani Durgapadvinivarini
Durgamacchedini Durgasadhini Durganashini

(2) Durgatoddharini Durganihantri Durgamapaha
Durgamajnanada Durgadaityalokadavanala

(3) Durgama Durgamaloka Durgamatmasvarupini
Durgamargaprada Durgamavidya Durgamashrita

(4) Durgamajnanasansthana Durgamadhyanabhasini
Durgamoha Durgamaga Durgamarthasvarupini

(5) Durgamasurasanhantri Durgamayudhadharini
Durgamangi Durgamata Durgamya Durgameshvari

(6) Durgabhima Durgabhama Durgabha Durgadarini
namavalimiman yastu Durgaya sudhi/mama manavah

pathet sarvabhayanmukto bhavishyati na sanshayah

 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Min förmåga är inte tillräcklig att behagligt översätta alla dessa sammansättningar på namn. Flera översättningar finns dock att finna på internet.

Jay Durga!

Bhaktiyogasādhana (hängivna kärlekshandlingar till det gudomliga)

Bhaktiyogasadhana

 1. Vet att alla ting är Herrens kropp. Buga till luften, vattnet, elden, jorden, solen, träden, floderna, haven och alla levande varelser.
 2. Närma dig Herrens lotusfötter som skänker dig trygghet från rädsla och sorg.
 3. Sätt ditt sinne på Herrens lotusfötter.
 4. Använd dina händer till att städa och utsmycka templet.
 5. Använd dina öron för att lyssna till Herrens Lilor och sånger om Honom.
 6. Använd dina ögon till att se Herrens bild.
 7. Tjäna helgonen.
 8. Använd ditt luktorgan till att njuta av doften av Herrens lotusfötter.
 9. Använd dina fötter för att gå till Herrens tempel och för att vandra runt templet.
 10. Använd ditt huvud för att buga till Herrens fötter.
 11. Öva dig i de nio formerna av hängivenhet, det vill säga, Sravana (att lyssna till Herrens äre-lilor), Kirtana (att sjunga till Herrens ära), Smarana (att ständigt minnas Herren), Padasevana (att tjäna Hans fötter), Archana (att offra blommor), Vandana (att ödmjukt buga liggandes), Dasya (att tjäna Herren), Sakhya (vänskap) och Nivedana (att totalt lämna över sig själv till Herren).
 12. Å Människa! Börja tjäna Herrens lotusfötter. Ge upp lust, fasthållande, stolthet, åtrå, rädsla med mera, allt vad orsakar återfödelse.
 13. Dyrka Gud med hängivenhet. Åtrå ingenting. Du kommer att få Hans syn.
 14. Tillägna din egendom, dina Tapas, dina goda handlingar, dina barn, din fru, ditt hus och liv till Gud.
 15. Rena dig själv med dammet från helgonens fötter. Endast då kommer ditt hjärta att renas. Endast då kommer du at odla Bhakti.
 16. Tillägna Gud varje handling — varje handling du gör med kropp och sinne. Ditt hjärta kommer att renas. Handlingarna kommer inte att binda dig.
 17. Att sjunga om Guds ära, recitera Hans namn, Japa, meditation, ständigt minnas Herren, det tar genast bort synder.
 18. Gudadyrkan med rent hjärta, utan att förvänta sig lön för mödan, är det som frigör en.
 19. Sätt ditt sinne på Herren utan att förvänta dig någon lön. Det är Nishkama Bhakti eller osjälvisk hängivenhet.
 20. Tjäna helgonen och din Guru med kärlek och vördnad. Se dem som Gud personifierade. Då och endast då kommer du att utveckla Bhakti till Herren och inte annars.
 21. Meditera över Herren. Säg Hans namn ständigt. Tjäna Honom oupphörligen. Dyrka Honom alltid. Du kommer att uppnå evig lycka, frihet och perfektion.
 22. Utrusta dig med Amatsarya (motsatsen till avund), Hri (en slags skam som hindrar en från att begå en syndfull handling) och Dhriti (stadighet, tålamod). Du kommer snabbt lyckas i att bli Gudsrealiserad.

· · · · · · · · ·

Översättning av »Bhakti yoga sadhana», sidorna 82–84 i:

[Śivānanda] Sivananda, Swami. 1999. Triple yoga. Sixth edition. Shivanandanagar, U. P., Indien: The divine life society. ISBN 81-7052-009-6.

Sanskritord

 • amātsarya — motsatsen till avund
 • arcana — att offra blommor med mera till en gudom
 • bhakti — hängiven kärlek till sin personliga gudom eller guru
 • bhaktiyogasādhana — andlig disciplin (sadhana) för att uppnå förening (yoga) med det gudomliga genom hängivenhet (bhakti)
 • dāsya — att vara en gudoms tjänare
 • dhr̥ti — ett slags andligt tålamod/stadighet/stabilitet
 • guru — andlig mästare/lärare
 • hrī — en slags anständighet/moral som hindrar en från att göra fel
 • japa — upprepning av det gudomligas namn
 • kīrtana — att sjunga en gudoms namn
 • līlā — gudomlig lek
 • niṣkāma — utan åtrå
 • niṣkāmabhakti — hängivenhet utan åtrå
 • nivedana — att ge sig själv helt och hållet till en gudom
 • pādasevana — att tjäna en gudoms fötter
 • sādhana — andlig disciplin/praktik
 • sakhya — att vara vän med en gudom
 • smaraṇa — att minnas en gudom
 • śravaṇa — att lyssna till (heliga) (muntliga) texter som beskriver en gudom
 • tapas — askes
 • vandana — att prostrera (buga halv- eller helliggandes) inför en gudom
 • yoga — yoga, väg till förening med det gudomliga/opersonliga

Queerkirtan

Någon som kan spela harmonium? Eller något annat instrument? Jag har haft en liten dröm ett tag nu att ha en eller flera tillfällen under pridefirandet då vi sjunger bhajan/kirtan/mantra/stotra med mera. Någon som har lust att hänga på? Jag skulle älska att hjälpa till arrangera något sådant. Vare sig det skulle vara i en park, i/utanför Tantolunden, i Huset.

Not: jag kan för närvarande inte spela något instrument (men harmonium ska jag lära mig grunderna för, har jag bestämt).

Några alittererande namn: asexarti, bögbhajan, homohymner, queerkirtan. Har lite svårt att komma på andra, men några kvicka påhitt skulle kunna vara bibuller, flatflöjtande, polypling, transtrallande, …

Fria diskussionsdagen

19 maj. Dagen för diskussioner över fria protokoll…

För snart ett år sedan bytte jag helt mina diskussioner från ICQ- och MSN-protokollen till att använda det fria jabber-protokollet. Jag minns inte när jag började använda jabber, men jag minns att jag helt slopade MSN och ICQ inför den dagen. Jag har inte saknat dem; sant att det i stort sett endast är en varelse jag pratar med, men jabber är allt jag behöver.

Och nu är den snart här igen, den fria diskussionsdagen. Denna gång med egen diskussionssida. Prata på och passa gärna på att utforska andra fria protokoll!

Recension: Rg veda, 1

Serie: Rg veda (聖伝 seiden)
Volym: 1 av 10
Skapare: Clamp

Mina nyckelord: fantastisk, dyster, vacker, klassisk

Läs hela inlägget här »

Published boys’ love manga/manhwa titles and ANN genres

As part of the preparatory work for an essay me and a friend did a quick’n’nasty collecting of community-tagged genres given for published manga/manhwa in English. I did the boys’ love titles and my friend did the girls’ love ones. The genre grabbing took place on April 13, 2007 (a Friday). As I already have the information compiled I might as well make it available. So here it is.

Main title selection sources: Boys on boys on film and Tokudane
Source for genres: Anime news network (ANN)

Please feel free to use this compilation as you see fit.

Läs hela inlägget här »

« Older entries