Bhaktiyogasādhana (hängivna kärlekshandlingar till det gudomliga)

Bhaktiyogasadhana

 1. Vet att alla ting är Herrens kropp. Buga till luften, vattnet, elden, jorden, solen, träden, floderna, haven och alla levande varelser.
 2. Närma dig Herrens lotusfötter som skänker dig trygghet från rädsla och sorg.
 3. Sätt ditt sinne på Herrens lotusfötter.
 4. Använd dina händer till att städa och utsmycka templet.
 5. Använd dina öron för att lyssna till Herrens Lilor och sånger om Honom.
 6. Använd dina ögon till att se Herrens bild.
 7. Tjäna helgonen.
 8. Använd ditt luktorgan till att njuta av doften av Herrens lotusfötter.
 9. Använd dina fötter för att gå till Herrens tempel och för att vandra runt templet.
 10. Använd ditt huvud för att buga till Herrens fötter.
 11. Öva dig i de nio formerna av hängivenhet, det vill säga, Sravana (att lyssna till Herrens äre-lilor), Kirtana (att sjunga till Herrens ära), Smarana (att ständigt minnas Herren), Padasevana (att tjäna Hans fötter), Archana (att offra blommor), Vandana (att ödmjukt buga liggandes), Dasya (att tjäna Herren), Sakhya (vänskap) och Nivedana (att totalt lämna över sig själv till Herren).
 12. Å Människa! Börja tjäna Herrens lotusfötter. Ge upp lust, fasthållande, stolthet, åtrå, rädsla med mera, allt vad orsakar återfödelse.
 13. Dyrka Gud med hängivenhet. Åtrå ingenting. Du kommer att få Hans syn.
 14. Tillägna din egendom, dina Tapas, dina goda handlingar, dina barn, din fru, ditt hus och liv till Gud.
 15. Rena dig själv med dammet från helgonens fötter. Endast då kommer ditt hjärta att renas. Endast då kommer du at odla Bhakti.
 16. Tillägna Gud varje handling — varje handling du gör med kropp och sinne. Ditt hjärta kommer att renas. Handlingarna kommer inte att binda dig.
 17. Att sjunga om Guds ära, recitera Hans namn, Japa, meditation, ständigt minnas Herren, det tar genast bort synder.
 18. Gudadyrkan med rent hjärta, utan att förvänta sig lön för mödan, är det som frigör en.
 19. Sätt ditt sinne på Herren utan att förvänta dig någon lön. Det är Nishkama Bhakti eller osjälvisk hängivenhet.
 20. Tjäna helgonen och din Guru med kärlek och vördnad. Se dem som Gud personifierade. Då och endast då kommer du att utveckla Bhakti till Herren och inte annars.
 21. Meditera över Herren. Säg Hans namn ständigt. Tjäna Honom oupphörligen. Dyrka Honom alltid. Du kommer att uppnå evig lycka, frihet och perfektion.
 22. Utrusta dig med Amatsarya (motsatsen till avund), Hri (en slags skam som hindrar en från att begå en syndfull handling) och Dhriti (stadighet, tålamod). Du kommer snabbt lyckas i att bli Gudsrealiserad.

· · · · · · · · ·

Översättning av »Bhakti yoga sadhana», sidorna 82–84 i:

[Śivānanda] Sivananda, Swami. 1999. Triple yoga. Sixth edition. Shivanandanagar, U. P., Indien: The divine life society. ISBN 81-7052-009-6.

Sanskritord

 • amātsarya — motsatsen till avund
 • arcana — att offra blommor med mera till en gudom
 • bhakti — hängiven kärlek till sin personliga gudom eller guru
 • bhaktiyogasādhana — andlig disciplin (sadhana) för att uppnå förening (yoga) med det gudomliga genom hängivenhet (bhakti)
 • dāsya — att vara en gudoms tjänare
 • dhr̥ti — ett slags andligt tålamod/stadighet/stabilitet
 • guru — andlig mästare/lärare
 • hrī — en slags anständighet/moral som hindrar en från att göra fel
 • japa — upprepning av det gudomligas namn
 • kīrtana — att sjunga en gudoms namn
 • līlā — gudomlig lek
 • niṣkāma — utan åtrå
 • niṣkāmabhakti — hängivenhet utan åtrå
 • nivedana — att ge sig själv helt och hållet till en gudom
 • pādasevana — att tjäna en gudoms fötter
 • sādhana — andlig disciplin/praktik
 • sakhya — att vara vän med en gudom
 • smaraṇa — att minnas en gudom
 • śravaṇa — att lyssna till (heliga) (muntliga) texter som beskriver en gudom
 • tapas — askes
 • vandana — att prostrera (buga halv- eller helliggandes) inför en gudom
 • yoga — yoga, väg till förening med det gudomliga/opersonliga
Annonser